พิธีวางพวงมาลาในวันที่ระลึก ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งสถาบัน

เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสยาม 15 สิงหาคม 2566
สำนักวิชาการนำโดย ผศ.สุภาพร พงษ์มณี ผู้อำนวยการ
และบุคลากรของสำนักฯ ร่วมวางพวงมาลาด้านหน้า
อนุสาวรีย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช
ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสยาม