โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ

มหาวิทยาลัยสยาม เขตภาษีเจริญ : นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ให้แม่สร้างความร่มเย็น เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งมหาวิทยาลัยสยาม จัดขึ้น พร้อมรับมอบไม้ 91 ต้น จากนายวิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล ประธานกรรมการบริหารบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) และร่วมปลูกต้นมะฮอกกานีใบใหญ่ กับ นายพรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสยาม โดยมี นายกฤษฎ์ คงวุฒิปัญญา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสยาม บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม

มหาวิทยาลัยสยามติดอันดับ 1 ใน100 มหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนของโลก มีการจัดกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมความยั่งยืนหลายโครงการ อาทิ สวนพื้นที่สุขภาวะ ธนาคารเวลา มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ฯลฯ โดยมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นประโยชน์โครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงประสานความร่วมมือกับ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตภาษีเจริญ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนโดยรอบ สนับสนุนการปลูกต้นไม้ครั้งนี้