การจัดการความรู้สำนักวิชาการ Print
Written by academic   
Thursday, 29 October 2015 13:20

ปีการศึกษา 2560

1. เอกสารการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1

2. เอกสารการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2

3. รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการการจัดการความรู้สำนักวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

 

ปีการศึกษา 2557

1.  รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการการจัดการความรู้สำนักวิชาการ

2.  เอกสารการจัดการความรู้ เกี่ยวกับ การจัดการการฝึกอบรม/การประชุมวิชาการ

Last Updated on Saturday, 16 June 2018 09:26